Przejdź do treści

Usługa dostawcy tożsamości

PIONIER.Id for Erasmus+

Aktualna inicjatywa Erasmus Without Paper powoduje, iż uczelnie muszą korzystać z platformy Erasmus Without Paper Network/Dashboard, która ogranicza wymianę dokumentów w wersji papierowej. Wymusza to elektroniczną wymianę dokumentów, a dostęp jest możliwy poprzez Dostawcę Tożsamości, który zarejestrowany w eduGAIN (poprzez wcześniejszą rejestrację IdP w PIONIER.Id) lub dedykowanej usłudze przygotowywanej przez Polską Federację Tożsamości PIONIER.Id (nazwa usługi: PIONIER.Id for Erasmus+).

Co dostarczamy

Dostarczamy dedykowaną usługę dostawcy tożsamości dla Instytucji, które w najbliższym czasie nie planują uruchomienia w ramach Uczelni usługi dostawcy tożsamości (IdP). 

Czym jest inicjatywa Erasmus+

Erasmus+ to program UE wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie.Umożliwi ponad 4 mln Europejczyków studiowanie, odbywanie szkoleń i zdobywanie doświadczenia za granicą.