Przejdź do treści

Kwestie formalne

Uczelnie zainteresowane mogą przystąpić do usługi PIONIER.Id for Erasmus+ po podpisaniu umowy

oraz przesłaniu jej pod adres

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
z adnotacją „PIONIER.Id for Erasmus+”


Aneksy do umowy

  • 20.12.2023 – aneks do Umowy nr 2 powinien zostać podpisany przez Uczelnie, które podpisały wcześniejszą Umowę z datą obowiązywania do 31.12.2023.

Aktualizacja dokumentów/Historia zmian

  • 20.12.2023 – aktualizacja umowy oraz aneksu do umowy. Uwzględnienie dokumentów do podpisu w wersji tradycyjnej oraz do podpisu w wersji elektronicznej. Nowy okres obowiązywania Umowy jest do 31.12.2025.
  • 21.12.2022 – aktualizacja umowy w paragrafie 11 „Okres Obowiązywania Umowy”. Nowy okres obowiązywania Umowy jest do 31.12.2023.