Przejdź do treści

Kwestie formalne

Uczelnie zainteresowane mogą przystąpić do usługi PIONIER.Id for Erasmus+ po podpisaniu umowy

oraz przesłaniu jej pod adres

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
ul. Jana Pawła II 10
61-139 Poznań
z adnotacją „PIONIER.Id for Erasmus+”