Przejdź do treści

Utworzenie profilu dla studenta

  Dodanie nowego studenta do systemu składa się z 2 kroków. Dodanie nowego użytkownika, wymuszenie zmiany hasła.

  Krok 1 – Dodanie nowego użytkownika

  1. Zaloguj się do panelu zarządzania użytkownikami PIONIER .id for Erasmus+. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło.
  2. Podaj kod jednorazowy wygenerowany przez aplikację do generowania kodów.
  3. Wybierz zakładkę Użytkownicy.
  4. Kliknij przycisk Dodaj użytkownika.
  5. Podaj imię, nazwisko, adres e-mail użytkownika oraz numer albumu studenta.
  6. Dane zatwierdź, klikając przycisk Zapisz.
  7. Po stworzeniu nowego użytkownika zostaniesz automatycznie przeniesiony do modułu zarządzania kontem użytkownika. Moduł ten składa się z 5 zakładek: Szczegóły, Poświadczenia, Grupy, Zgody, Sesje.

  Krok 2 – Wymuszenie zmiany hasła

  Aby umożliwić nowemu użytkownikowi stworzenie własnego hasła dostępu należy przejść do modułu Zarządzania Poświadczeniami.

  1. Wybierz zakładkę Poświadczenia.
  2. W sekcji Resetowanie Poświadczeń, w polu Akcja resetowania dodaj akcje: Update Password.
  3. Ustal czas, w którym użytkownik powinien zmienić hasło. Wypełnij pole Wygasa za podając ten czas.
  4. Kliknij przycisk Wyślij email, aby użytkownik otrzymał powiadomienie e-mail.
  5. Jeszcze raz potwierdź decyzję, klikając przycisk Wysyłanie Email.

  6. Użytkownik – student otrzyma e-mail z linkiem pozwalającym na samodzielne ustawienie hasła.