Przejdź do treści

Włączenie konta użytkownika

  W pewnych sytuacjach istnieje konieczność ponownego włączenia (wcześniej wyłączonego) konta użytkownika. W tym celu:

  1. Zaloguj się do panelu zarządzania użytkownikami PIONIER .id for Erasmus+. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło.
  2. Podaj kod jednorazowy wygenerowany przez aplikację do generowania kodów.
  3. Wybierz zakładkę Użytkownicy.

  4. Wyszukaj użytkownika, któremu należy odblokować konto.
  5. Kliknij przycisk Edytuj znajdujący się przy nazwisku wybranego użytkownika.
  6. Znajdujesz się w formularzu przykładowego użytkownika.
  7. W zakładce Szczegóły zmień ustawienia Użytkownik włączony z Nie na Tak. Zatwierdź zmianę, klikając przycisk Zapisz.

  8. Konto wybranego użytkownika zostało włączone.