Przejdź do treści

Wyłączenie konta użytkownika

  W pewnych sytuacjach istnieje konieczność wyłączenia konta użytkownika. W tym celu:

  1. Zaloguj się do panelu zarządzania użytkownikami PIONIER .id for Erasmus+. Wprowadź nazwę użytkownika oraz hasło.
  2. Podaj kod jednorazowy wygenerowany przez aplikację do generowania kodów.
  3. Wybierz zakładkę Użytkownicy.

  4. Wyszukaj użytkownika, któremu należy zablokować konto.
  5. Kliknij przycisk Edytuj znajdujący się przy nazwisku wybranego użytkownika.
  6. W zakładce Szczegóły zmień ustawienia Użytkownik włączony z Tak na Nie. Zatwierdź zmianę, klikając przycisk Zapisz.
  7. Konto wybranego użytkownika zostało wyłączone.