Przejdź do treści

Logowanie do usług Erasmus+

Posiadanie konta w usłudze PIONIER.Id for Erasmus+ pozwala na logowanie do usług Erasmus+. Poniżej przedstawiamy widoki stron, które pojawiają się podczas procesu logowania.
  • Widok usługi wyboru dostawcy tożsamości

  • Wybór dostawcy tożsamości – PIONIER.Id for Erasmus+ (taki dostawca tożsamości powinien zostać wybrany w przypadku Uczelni, które korzystają z dedykowanej usługi)

  • Wybór dostawcy tożsamości w ramach zarządzanej usługi PIONIER.Id for Erasmus+ – na tym etapie należy wybrać Uczelnię, do której przynależy student.

  • Podanie danych login/hasło dla założonego konta przez administratora Uczelni