Przejdź do treści

Reset hasła wymuszony przez administratora

W pewnych sytuacjach istnieje konieczność wyłączenia konta użytkownika.

Aby administrator mógł wyłączyć konto użytkownika:

  1. Zaloguj się do strony PIONIER.idErasmus+.
  2. Podaj kod jednorazowy wygenerowany przez aplikację weryfikującą.
  3. Wybierz zakładkę Użytkownicy.
  4. Wyszukaj użytkownika, któremu należy zresetować hasło.
  5. Kliknij przycisk Edytuj znajdujący się przy nazwisku wybranego użytkownika.
  6. Kliknij w zakładkę Poświadczenia.
  7. W sekcji Resetowanie Poświadczeń, w polu Akcja resetowania dodaj akcje: Update Password
  8. Ustal czas, w którym użytkownik powinien zmienić hasło. Wypełnij pole Wygasa za podając ten czas. 
  9. Kliknij przycisk Wyślij email, aby użytkownik otrzymał powiadomienie e-mail.
  10. Jeszcze raz potwierdź decyzję, klikając przycisk Wysyłanie Email.